Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Maliszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKMAL CONSULTING Łukasz Maliszewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności ul. Batalionów Chłopskich 81 m 88, 01-307 Warszawa , NIP 5222619866, REGON 140860168, adres poczty elektronicznej: doradca@lukaszmaliszewski.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych
Budowa bazy klientów zainteresowanych usługami finansowymi
Podstawa prawna przetwarzania danych
art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające-kliknięcie w opisany przycisk na stronie Spółki)

 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych, świadczące usługi pośrednictwa finansowego, firmy świadczące usługi informatyczne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
 3. Przysługuje prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail: doradca@lukaszmaliszewski.pl
 4. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  ◦ Przekazywanie danych do dedykowanego doradcy – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie,
  ◦ do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  ◦ po okresach wskazanych w pkt a) i b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  ◦ prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  ◦ prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: doradca@lukaszmaliszewski.pl
  ◦ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)
 6. Podanie danych w celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje kwestie związane z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych. Wskazuje także aktualnych Partnerów, którym osoby, których dane dotyczą będą mogły przekazać swoje dane osobowe (na podstawie zgody na udostępnienie danych osobowych).

Reguluje także zagadnienia związane z plikami cookies.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych na stronie internetowej Administratora Danych (np. w celu budowania bazy klientów zainteresowanych usługami finansowymi czy udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość).

Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora Danych mogą otrzymać w przyszłości informację o pojawieniu się nowych usług finansowych Partnerów, które mogą wzbudzać zainteresowanie tych osób i propozycję kontaktu z Partnerem Administratora Danych (po wyrażeniu zgody na udostępnienie danych przez tę osobę).

Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa wskazane poniżej w treści Polityki prywatności oraz w klauzulach zawartych na stronie internetowej Administratora Danych.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Maliszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKMAL CONSULTING Łukasz Maliszewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności ul. Batalionów Chłopskich 81 m 88, 01-307 Warszawa , NIP 5222619866, REGON 140860168, adres poczty elektronicznej: doradca@lukaszmaliszewski.pl

Cele i podstawy przetwarzania

 • budowanie bazy klientów zainteresowanych usługami finansowymi – art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające-kliknięcie w opisany przycisk na Stronie) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);
 • udzielenie odpowiedzi na przesłaną przez formularz kontaktowy wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych, świadczące usługi pośrednictwa finansowego, multiagencje, firmy świadczące usługi informatyczne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W związku z tym przysługuje prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail: doradca@lukaszmaliszewski.pl

Okres przechowywania danych osobowych:

 • budowanie bazy klientów zainteresowanych usługami finansowymi – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie,
 • do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – do czasu udzielenia odpowiedzi lub wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres doradca@lukaszmaliszewski.pl
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)

Dobrowolność podania danych

Podanie danych we wskazanych powyżej celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji.

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies („ciasteczka”) są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową Spółki. Osoba ta może zmieniać ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies, znajdują się w ustawieniach przeglądarki.  
Stosowane ciasteczka:

 • sesyjne
 • w celu przeciwdziałania manipulacjom

Lista Partnerów

Aktualna lista Partnerów, którym dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie zgody to:

PHINANCE S A (KRS: 0000312494, NIP: 7781402894, REGON: 634382858)

Partnerzy otrzymają dane osobowe wyłącznie po wyrażeniu przez osobę, której dane dotyczą, stosownej zgody na udostępnienie danych osobowych tym Partnerom na stronie Administratora Danych.

W pozostałych, nieuregulowanych kwestiach obowiązują przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem: doradca@lukaszmaliszewski.pl

W pozostałych kwestiach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: doradca@lukaszmaliszewski.pl